• Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach co roku uczestniczy w Światowym Dniu Walki z Głodem, który przypada 16 października.

    W naszych szkołach organizowane są w związku z tym zbiórki pieniędzy, ale także różne kiermasze. Młodzi wolontariusze przy wsparciu swoich mam, babć i całej rodziny przygotowują specjalnie upieczone w tym celu słodkości i sprzedają je swoim rówieśnikom. Tak to miało miejsce np. w Szkole Podstawowej nr 8 w Pabianicach.

    Zebrane w ten sposób pieniądze, a także te z puszek kwestarskich, są przeznaczane na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin zagrożonych społecznym wykluczeniem, które są wskazywane przez pedagogów i opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża.

    foto: Luiza Stanecka

    Udostępnij