• Jak co roku wolontariusze „Agrafki” włączyli się do ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

  Przez pierwszych 19 dni listopada cała Polska budowała świadome postawy wobec przemocy i uczyła się jej przeciwdziałać. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy – świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kolorem akcji jest pomarańczowy, zatem towarzyszył on „Agrafce” przez cały ten czas.

  W wydarzenia kampanii realizowaliśmy wiele działań, między innymi akcje społeczne, prelekcje w szkołach, konkurs. Były to działania edukacyjne i profilaktyczne, których motywem przewodnim było budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy – mówi Joanna Wendler, koordynatorka kampanii z „Agrafki”.

  Wolontariuszy wsparli eksperci z naszego miasta: policja, straż miejska, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  Specjaliści odbyli spotkania w szkołach podstawowych w klasach VII-VIII i ponadpodstawowych, podczas których poruszali m.in. tematy cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, reagowania na przemoc czy miejsc, gdzie może udać się po pomoc. Zgłoszeń było tak wiele, że warsztaty będą realizowane również po kampanii.

  Wspólnie z uczniami nasi eksperci opracowali również 10 kroków „Co robić w razie doświadczania/ bycia świadkiem przemocy”. Ponadto szkoły samodzielnie realizowały działania na swoim terenie, były to na przykład Dzień Koloru Pomarańczowego, rozdawanie pomarańczowych wstążek, tworzenie plakatów, prezentacji dotyczących nie tylko samej przemocy, ale też jej przeciwdziałania – relacjonuje koordynatorka.

  W kampanię włączyła się większość pabianickich szkół: SP 3, SP 5, SP 8, SP 9, SP 13, SP 14, SP 17, I LO, II LO, ZS nr 2, ZS nr 3.

  Podsumowanie kampanii odbyło się 17 listopada w kinie Helios. To właśnie tam spotkali się uczniowie z reprezentantami placówek, które na co dzień udzielają profesjonalnej pomocy. Akcja podsumowująca „po-MOC, nie prze-MOC” była przestrzenią do zdobycia nowej wiedzy. Podczas  wydarzenia zaproszone placówki oraz organizacje miały szansę obejrzeć odsłonę spotu społecznego „STOP” zrealizowanego przez „Agrafki” oraz uczestniczyć w prelekcji poprowadzonej przez Annę Grabarczyk, współzałożycielkę i prezeskę zarządu Fundacji Huśtawka.

  Uczniowie prezentowali również scenki #10sekund, które miały na celu pokazać, co może się wydarzyć w tym czasie. Pomysł zrodził się z tematu przewodniego kampanii.

  W tym roku  uwaga odbiorców miała się skupić przede wszystkim na tym, jak reagować na przemoc i co może zrobić każdy z nas w ciągu 10 sekund, żeby ją powstrzymać – podkreśla Wendler.

  Po prelekcji wszyscy wzięli udział w happeningu na parkingu CH „Tkalnia”.

  Przez cały czas kampanii trwało również wydarzenie na Facebooku. Tam każdego dnia publikowane były treści merytoryczne dotyczące tematu przeciwdziałania przemocy oraz jej form i symptomów. W trakcie kampanii trwał również konkurs „pomarańczowy element”, który miał zachęcić pabianiczan do reagowania na przemoc.

  Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet „Women’s World Summit Foundation”, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na poziomie ogólnopolskim organizatorem kampanii jest Fundacja po DRUGIE.

  foto: „Agrafka”

  Udostępnij