• Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór do projektu „Sieć Liderek Wiejskich” dla kobiet aktywnie działających w kołach gospodyń wiejskich, otwartych na nowe wyzwania.

  Projekt Sieć liderek wiejskich to intensywny kurs kompetencyjny dla 25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich, którego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy, budowa trwałych relacji pomiędzy uczestniczkami i ich organizacjami oraz wzmocnienie kompetencji liderek wiejskich.

  Udział w projekcie pozwoli uczestniczkom poznać osoby, z którymi łączą ich wspólne cele w zakresie w rozwoju osobistego i rozwoju waszych organizacji. Podczas zajęć rozwiną umiejętności liderskie, poznają lepiej swoje predyspozycje i umiejętności oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i porażką. Lokalne liderki wezmą także udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Poznają sposoby budowania i motywowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów w organizacji. Nade wszystko poznają osoby, które będą dla ciebie wsparciem i partnerem różnych przedsięwzięć w przyszłości.

  W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w cyklu 5 dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach szkoleń odbędą się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki będą wymieniać się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami działającymi na terenach wiejskich.

  Program merytoryczny poszczególnych sesji szkoleniowych:

  • „Liderka, czyli kto?” – sesja rozpoczynająca cykl szkoleń. W ramach tej sesji uczestniczki będą mogły poznać się bliżej, a także poszerzyć wiedzę z: technik pracy liderki, świadomości liderskiej, form przywództwa, metod wywierania wpływu. Podczas sesji uczestniczki będą doskonalić własny warsztat pracy: zarządzanie czasem, zarzadzanie zespołem, delegowanie zadań, radzenie sobie ze stresem i porażką.
  • „Komunikacja w organizacji” – druga sesja poświęcona będzie tematyce komunikacji wewnętrznej: budowanie i motywowanie zespołu, zarządzanie konfliktami w zespole, prowadzenie spotkań koła.
  • „Komunikacja z otoczeniem” – podczas trzeciej sesji szkoleniowej uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu komunikacji zewnętrznej: wystąpień publicznych, promocji organizacji w social mediach, budowania relacji z otoczeniem, współpracy z mediami lokalnymi.
  •  „Strategia, zmiana, współpraca” – czwarte szkolenie poświęcone będzie myśleniu strategicznemu i zarządzaniem zmianą, a także tematyce tworzenia partnerstw i nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami.
  • „Wieś – miejsce życia i działania. Jakich zmian możemy dokonać?” – na ostatniej sesji szkoleniowej uczestniczki spojrzą na swoje lokalne społeczności z szerokiej perspektywy, zdiagnozują problemy i zastanowią się, jakich zmian mogą dokonać wraz ze swoim zespołem z koła gospodyń wiejskich. Podczas tej sesji uczestniczki poszukają wspólnego celu/celów i przygotują założenia projektu lub projektów, które będą mogłyby zrealizować razem po zakończeniu projektu.

  Rekrutacja do projektu trwa do 8 grudnia. Szczegóły znajdują się na stronie www.efrwp.pl.

  Organizatorem projektu „Sieć Liderek Wiejskich” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z The German Marshall Fund of the United States.

  Udostępnij