• Pabianickie PCK przygotowało i rozdaje 250 słodkich paczek dla potrzebujących.

  Jak co roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach przygotował świąteczne paczki ze słodyczami dla dzieci.

  – Dostaną je dzieci z rodzin zagrożonych społecznym wykluczeniem i dzieci z Ukrainy uczące się w szkołach podstawowych objętych działaniami naszego oddziału – mówi prezes Andrzej Chałupka. Przygotowano 250 takich paczek i są one w trakcie wydawania.

  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach ma w planie przygotowanie kilkudziesięciu paczek świątecznych dla seniorów. Trwa właśnie zbiórka artykułów spożywczych w INTERMARCHE i w CARREFOUR oraz w pawilonie Społem na Bugaju.

  – Zebrane przez wolontariuszy Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach artykuły spożywcze posłużą do ich przygotowania. Część będzie wydawana bezpośrednio w siedzibie PCK w Pabianicach, a większość trafi do potrzebujących poprzez szkoły oraz Szlachetną Paczkę – powiedział prezes.

  Tegoroczna akcja „Świąteczna Paczka” nie byłaby możliwa bez pomocy niezawodnych darczyńców, czyli: Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (dawniej Bank Spółdzielczy PACOBANK Pabianice), Firmy AFLOFARM Farmacja Polska, Firmy CERTOOLS, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach, Firmy REMASZ Danuty i Juliana Sobali oraz Fabryki Narzędzi PAFANA SA.

  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach serdecznie dziękuje tym, którzy „otworzyli” swoje serca i portfele, aby wspomóc tym świątecznym upominkiem osoby starsze, a słodkim upominkiem wywołać uśmiech obdarowanych dzieci.

  Zarząd Oddziału Rejonowego PCK dziękuje za pomoc młodym wolontariuszom zbierającym artykuły spożywcze i pomoc w przygotowaniu paczek.

  foto: PCK

  Udostępnij