• Pabianickie kluby sportowe otrzymały 200 tys. zł więcej na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, organizację i udział w zawodach. Tym samym dotacja wzrosła z 720 do 920 tys. zł i jest największą przekazaną dotąd z budżetu miasta na ten cel.

  Podział środków z dotacji na poszczególne kluby:

  1. Akademia Sportów Walki Nelson w Pabianicach – sekcja sumo: 7.670 zł (w tym 1.670 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy)

  2. Akademia Sportów Walki Nelson w Pabianicach – sekcja zapasów: 12.780 zł (2.780 zł)

  3. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice: 25.560 zł (5.560 zł) 

  4. MASTERS HANDBALL TEAM: 4.470 zł (970 zł)

  5. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja beach soccer: 4.470 zł (970 zł)

  6. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej: 121.390 zł (26.390 zł)

  7. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja tenisa stołowego: 7.030 zł (1.530 zł),

  8. Pabianicki Klub Koszykówki’99: 86.890 zł (18.890 zł)

  9. Pabianicki Klub Sportów Wodnych: 2.550 zł (550 zł)

  10. Pabianicki Klub Sztuk Walki „Azja”: 8.300 zł (1.800 zł)

  11. Pabianicki Klub Tenisowy: 23.640 zł (5.140 zł)

  12. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja brydża: 5.110 zł (1.110 zł)

  13. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja kolarska: 21.720 zł (4.720 zł)

  14. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja piłki nożnej: 71.560 zł (15.560 zł) 

  15. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja sumo: 17.900 zł (3.900 zł)  

  16. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja zapasów: 89.440 zł (19.440 zł)

  17. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach: 138.000 zł (30.000 zł) 

  18. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS” Pabianice: 99.670 zł (21.670 zł) 

  19. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja bieg na orientację: 66.440 zł (14.440 zł)

  20. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja lekkoatletyki: 34.500 zł (7.500 zł)

  21. Uczniowski Klub Sportowy „HEROS team”: 19.800 zł (4.300 zł)

  22. Uczniowski Klub Sportowy „Korona”: 51.110 zł (11.110 zł)

  Kluby muszą wykorzystać otrzymane środki do końca roku.

  W tym roku ponadto 250 tys. zł trafiło do klubów na utrzymanie obiektów sportowych.  

  Udostępnij