• Przetarg jest już rozstrzygnięty, umowa została podpisana. Przebudowa 3.037 metrów  drogi zakończy się w październiku 2025 roku. Są też pieniądze na wyremontowanie pozostałych odcinków.

  Przed nami długo wyczekiwana przebudowa dróg w Rydzynach w stronę Pawłówka. To odcinek od mostu w Potaźni w stronę Pawłówka do drogi na Jadwinin, czyli około 3 km – mówi starosta Jacek Wróblewski.     

  Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj wykona firma „Włodan”. 10 pierwszych miesięcy to czas na wykonanie projektu. Pod koniec września 2024 roku rozpoczną się prace budowlane. Koszt przebudowy to około 11 milionów złotych i jest rozłożony na dwa lata. Termin zakończenia prac: 21 października 2025 roku.

  Starostwo otrzyma 9,025 mln zł z Polskiego Ładu (edycja II). Jezdnia będzie poszerzona do 5,5 m i zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Wybudowany zostanie chodnik przez całą jej długość. Będą utwardzone pobocza ziemne oraz odtworzone i oczyszczone rowy. Na odcinku w Potaźni dodatkowo zostanie wybudowana droga dla rowerów.  

  Pierwotnie w planach była przebudowa 6 kilometrów dróg powiatowych: od skrzyżowania z ul. 20 Stycznia w Pabianicach, przez Rydzyny w gminie Pabianice, do Pawłówka w gminie Dłutów. Niestety, wartości ofert wykonawców w kolejnych przetargach przekraczały środki finansowe przeznaczone na zadanie w takim zakresie prawie o 100 procent. Dlatego  w kolejnym przetargu odcinek drogi do przebudowy został skrócony. Zaowocowało to pozytywnym rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy na wykonanie zadania.

  – Ale to nie koniec remontu dróg w Rydzynach. Na początku nowego roku ogłosimy kolejny przetarg, bo dostaliśmy pieniądze na kontynuowanie tej inwestycji – dodaje starosta.

  Na przebudowę pozostałych części z pierwotnego zakresu, czyli dokończenie ul. Długiej w Rydzynach w kierunku Pawłówka, drogi w Pawłówku do DW 485 i ul. Rydzyńskiej w Pabianicach starostwo otrzymało w październiku 2023 roku dofinansowanie z Polskiego Ładu (edycja VIII) w wysokości 8 mln zł. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów do ogłoszenia przetargu na pozostały zakres. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2025 roku.

  foto: starostwo

  Udostępnij