• Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach serdecznie zapraszają na „Dzień otwarty naszej szkoły” w środę, 13 grudnia.

    Przybywajcie do nas w godzinach 17.00 – 19.00.

    Udostępnij