• W ADAMED PHARMA i w PAFANIE odbyły się spotkania w klubach Honorowych Dawców Krwi.

  W ADAMEDZIE

  Z okazji 65-lecia powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK działającym przy ADAMED PHARMA SA (dawniej Zakłady Farmaceutyczne POLFA) odbyło się okolicznościowe spotkanie.

  Najbardziej wyróżniającym się członkom Klubu wręczono pamiątkowe medale wybite specjalnie z okazji jubileuszu. Otrzymali je wieloletni, zasłużeni honorowi krwiodawcy: Tomasz Łagowski, Marcin Krawczyk, Edyta Gąsińska, Małgorzata Hauk (na zdjęciu), Aneta i Mariusz Gryś (wspólnie jako małżeństwo oddające honorowo krew), Piotr Skibiński, Zbigniew Przybysz, Małgorzata Rzetelska-Rosiak, Dominik Szymański, Waldemar Badura, Dariusz Walczak oraz Przemysław Ludwisiak.

  Medal ten otrzymał także Klub HDK PCK przy ADAMED PHARMA SA i Firma ADAMED PHARMA SA – za wieloletnie wspieranie działalności Klubu oraz Ruchu HDK PCK w Pabianicach.

  – Ten wyróżniony Klub Honorowych Dawców należy nie tylko do najstarszych w Pabianicach, powstał jako drugi w kolejności po Klubie HDK PCK, który działał przy nieistniejących już Zakładach Środków Opatrunkowych, ale i najbardziej ofiarnych w honorowym oddawaniu krwi. W tym roku po raz kolejny Klub przekroczył 100 litrów krwi oddanej przez jego członków – powiedział Andrzej Chałupka, prezes oddziału PCK.

  Na zdjęciu przedstawiciele zakładu z okolicznościowym pucharem za największą ilość oddanej krwi w 2023r.

  W PAFANIE

  Działający od prawie pół wieku przy Pabianickiej Fabryce Narzędzi PAFANA SA Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. odbył swoje coroczne spotkanie.

  Podsumowano mijający rok, w trakcie którego krwiodawcy z PAFANY oddali blisko 25 litrów krwi. Zakładając, że jedna donacja (450 ml) ratuje życie trzem osobom, uratowali w ten sposób życie i zdrowie ponad 160 osób.

  Były podziękowania ze strony związków zawodowych i Zarządu Firmy oraz podziękowania z okazji 65-lecia powstania Ruchu Honorowych Dawców Krwi PCK. Pamiątkowe Medale otrzymali: wieloletni, zasłużony honorowy dawca krwi Sławomir Izaszek, Klub HDK PCK przy PAFANA SA oraz Firma PAFANA SA. Ponadto Zarząd PAFANY otrzymał pamiątkową statuetkę za wieloletnie wspieranie działalności honorowych krwiodawców na terenie swego zakładu oraz w Ruchu HDK PCK w Pabianicach.

  foto: PCK

  Udostępnij