• „Po raz kolejny władze Lutomierska podają NIEPRAWDZIWE informacje dotyczące linii tramwajowej 43!” – czytamy na oficjalnej stronie Konstantynowa Łódzkiego. Batalia o tramwaj łączący oba miasta, mimo upływu lat, trwa nadal…

  Przypomnijmy: 29 grudnia 2021 roku radni gminy Lutomiersk podjęli uchwałę w sprawie apelu dotyczącego wspólnej modernizacji linii tramwajowej na trasie Łódź-Konstantynów Łódzki-Lutomiersk. W związku z uchwałą burmistrz Lutomierska Tadeusz Borkowski wraz ze swoimi radnymi zwrócił się do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej i burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Roberta Jakubowskiego z prośbą o wsparcie modernizacji linii tramwajowej z Łodzi do Lutomierska i połączeniu w ten sposób trzech ośrodków miejskich.

  Konstantynowska Rada Miejska odpowiedziała wtedy: „Te zarzuty trudno zrozumieć i nie sposób znaleźć dla nich uzasadnienia: władze gminy Lutomiersk oskarżają nasze miasto o blokowanie modernizacji linii tramwajowej 43. Fakty są jednak takie, że wina leży po ich stronie – gmina straciła możliwość pozyskania ponad 11,7 mln zł na tę inwestycję z powodu własnych zaniedbań” – czytaliśmy na oficjalnej stronie Konstantynowa Łódzkiego.

  Wystarczyło złożyć wniosek o dofinansowanie, tym bardziej że taka możliwość pojawiła się dwukrotnie (…) Lutomiersk nie skorzystał z żadnej, gdyż nie miał przygotowanej wymaganej do wniosku dokumentacji aplikacyjnej (…) Władze Lutomierska nie chcą jednak przyznać się do błędu, obarczając winą za niego konstantynowski samorząd. Zarzuty nie są sprecyzowane. Dotyczą braku woli i zaangażowania władz naszego miasta w zakresie modernizacji linii tramwajowej (…) te oskarżenia są krzywdzące i nieprawdziwe, bo konstantynowski samorząd od początku popierał odtworzenie linii tramwajowej w całości, czyli do Lutomierska” – podkreślali wówczas konstantynowscy urzędnicy.

  Temat właśnie powrócił. Władze Lutomierska i Konstantynowa Łódzkiego ponownie przerzucają się winą za brak modernizacji linii tramwajowej nr 43.

   „(…) Brak woli władz Konstantynowa Łódzkiego w kwestii modernizacji linii tramwajowej na odcinku pl. Wolności-Ignacew doprowadził do wykreślenia projektu Gminy Lutomiersk dotyczącego „Modernizacji torowiska tramwajowego na terenie Gminy Lutomiersk”, utraty zagwarantowanego dofinansowania w wysokości 11.781.000 złotych oraz uniemożliwił Gminie złożenie wniosku o dofinansowanie w/w projektu, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W związku z pojawieniem się nowej możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na lata 2023-2027 na przebudowę tramwajowej infrastruktury liniowej i przystankowej, samorząd Gminy Lutomiersk złożył kolejny wniosek do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego o dofinansowanie (…) Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk we wrześniu 2023 r. wystąpił do władz Konstantynowa Łódzkiego o podjęcie działań w sprawie pozyskania środków finansowych na modernizację linii tramwajowej (…) Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców gmin (Lutomierska, Konstantynowa Łódzkiego), samorząd Gminy Lutomiersk wyraża nadzieję, że władze Konstantynowa podejmą działania i rozpoczną proces przygotowawczy modernizacji linii tramwajowej od placu Wolności do Ignacewa. Bez zaangażowania Gminy Konstantynów Łódzki nie da się odtworzyć linii 43 do Lutomierska. Reasumując, samorząd Gminy Lutomiersk liczy, że nowo wybrane władze Konstantynowa Łódzkiego w najbliższych wyborach samorządowych podejmą dialog w sprawie odbudowy linii tramwajowej ze 100-letnią tradycją” – czytamy we wczorajszym (17 stycznia) wpisie Gminy Lutomiersk na oficjalnym profilu facebookowym.

  Pełny wpis tutaj: https://www.facebook.com/gminalutomiersk2016/posts/pfbid0nk1DkZDRQueKM7jjvPDuexcmFr4oCKgafJSCJGrj13bABPxGAKYPfBKp5dJ9D4Hbl

  Konstantynów Łódzki długo z odpowiedzią nie czekał. Na facebookowym profilu miasta pojawił się następujący wpis: „Po raz kolejny władze Gminy Lutomiersk podają NIEPRAWDZIWE informacje dotyczące linii tramwajowej 43! Kilka faktów w tej sprawie: Lutomiersk utracił blisko 12 milionów złotych dofinansowania na modernizację torowiska tramwajowego z powodu dwukrotnego(!) niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu, mimo wezwania ogłoszonego przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny! Wójt Tadeusz Borkowski jako jedyny(!) spośród 30 członków Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny głosował przeciw zwiększeniu dofinansowania projektów m. Łódź i Gminy Konstantynów, kluczowych dla przywrócenia linii tramwajowej do Lutomierska! Kilkukrotnie zwracaliśmy się do Gminy Lutomiersk z pytaniami dotyczącymi działań podjętych przez władze w celu wykonania inwestycji polegającej na modernizacji linii tramwajowej na odcinku lutomierskim, ale nigdy nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi. Obarczanie winą innych za swoje zaniedbania nie doprowadzi do skutecznego rozwiązania. Bez zaangażowania, współpracy i przychylności Gminy Lutomiersk, nie da się odtworzyć linii 43 do Lutomierska! Samorząd Konstantynowa Łódzkiego liczy, że nowo wybrane władze Gminy Lutomiersk w najbliższych wyborach samorządowych podejmą dialog w sprawie odbudowy linii tramwajowej ze 100-letnią tradycją”.

  Link do posta władz Konstantynowa: https://www.facebook.com/miasto.konstantynowlodzki/posts/pfbid0R1B1qXAFYnAuFnGNwnPczYKPKnDui6Ysri2PADs9hmBgPTHohUw5pkaamngcWVWLl

  Kto ma rację i jaki będzie finał tej batalii? Czas pokaże. Najważniejsze, by samorządy doszły do porozumienia. Wszak ostatecznie chodzi o dobro mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej. Tramwaj powinien łączyć oba miasta, a nie dzielić…

  Udostępnij