• Gmina Dobroń zrealizowała projekt „Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym”. Stanęły tablice edukacyjne i budki dla ptaków.

  W ramach zadania uporządkowano teren wokół szkoły, wymieniono kostkę brukową, kupiono ławostoły i kosze na odpady oraz zamontowano tablice edukacyjne i budki lęgowe dla ptaków.

  Poprzez elementy edukacyjne, czyli tablice i gry terenowe, osoby korzystające z nowej, zielonej przestrzeni zdobędą wiedzę i świadomość ekologiczną w zakresie ochrony różnorodności biologicznej rodzimych gatunków oraz konsekwencji działań człowieka i ich wpływu na otaczającą nas przyrodę – podkreślają urzędnicy. I dodają: – Realizacja projektu przyczyniła się do powstania nowoczesnej przestrzeni publicznej o funkcji zielonego terenu rekreacyjnego przyjaznego ptakom i owadom. Dzięki zamontowaniu zbiornika na wodę deszczową nie tylko możemy zaoszczędzić wodę pitną na co dzień, ale też możemy wykorzystać ją w okresie pojawiającej się suszy. Warto pamiętać, że woda opadowa ma wiele wartościowych składników naturalnych dla gleby, dzięki czemu podlewane nią rośliny otrzymują więcej wartości odżywczych. 

  Nowy zielony teren to nie tylko odnowa i rewitalizacja przestrzeni, ale również stworzenie miejsca, które będzie sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi.

  Zadanie w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski -Ogrody przyjazne naturze na 2023 r.” współfinansowane było z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (148.289,32 zł).

  foto: UG Dobroń

  Udostępnij