• Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwaloryzowane. Podwyżka przeprowadzana będzie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procenta.

  – ZUS co roku przeprowadza podwyżkę wypłacanych świadczeń długoterminowych. W tym roku waloryzacja będzie procentowa – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 192,52 zł do kwoty 1780,96 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024r. wyniesie 1335,72 zł. O 261,53 zł podniesiona zostanie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego do 2419,33 zł. Wyższe będzie również świadczenia honorowe dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego. Od 1 marca dodatkowa gratyfikacja dla tych seniorów wynosić będzie 6246,13 zł.

  Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sieroty zupełnej, a także świadczenia przedemerytalnego – dodaje rzeczniczka.

  I tak świadczenie przedemerytalne wyniesie 1794,70 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji 495,11 zł, a ryczałt energetyczny 299,82 zł.

  W sprawie waloryzacji nie trzeba składać żadnych wniosków. Odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych.

  Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Jeśli emeryt czy rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, zawiera ona również informację o wysokości tego dodatku.

  Udostępnij