• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach ogłasza zapisy na rok szkolny 2024/2025.

  Do szkoły Muzycznej I stopnia

  • Cykl czteroletni, specjalności: flet, obój, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, puzon, perkusja, altówka, kontrabas, gitara, akordeon, organy i saksofon. Wiek kandydata: 8-16 lat.
  • Cykl sześcioletni, specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, perkusja i saksofon. Wiek kandydata: 7-10 lat.

  Do Szkoły Muzycznej II stopnia

  • Wydział instrumentalny, specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, gitara, akordeon, organy, saksofon. Wiek kandydata 10-23 lata.

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz kandydata
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

  Termin przyjmowania zgłoszeń:

  • PSM I stopnia: 1 lutego – 30 kwietnia 2024 r.   
  • PSM II stopnia: 1 lutego – 31 maja 2024 r.   

  Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły osobiście (ul. Grobelna 6) lub drogą mailową na adres: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl. Szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej szkoły (www.muzyczna.pabianice.pl) oraz pod numerem telefonu: (42) 215-55-39.

  Dla wszystkich zainteresowanych szkoła zorganizuje dzień otwarty, który jest zaplanowany na 16 marca (sobota). Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wydarzeń będą podane na stronie szkoły oraz szkolnym profilu FB.

  Udostępnij