• Od wczoraj, 26 lutego, można składać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego. Nabór prowadzony jest elektronicznie i potrwa do 15 marca. Rodzice mogą wskazać trzy placówki w kolejności wyboru.

    Wszystkie dzieci zamieszkałe w Pabianicach znajdą miejsce w przedszkolu. Wychowanie przedszkolne kontynuować będzie około 1200 dzieci. Pozostały 484 wolne miejsca.

    Najwięcej grup utworzą PM nr 4 i 13. W integracyjnych PM 16 i 11 zagwarantowane miejsca ma 26 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

    20 marca przedszkola podadzą listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 25 marca rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia (brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z rezygnacją).

    Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli ukażą się 8 kwietnia. Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce oświata i stronach internetowych przedszkoli.

    Udostępnij