• Młodzieżowy Dom Kultury już po raz 24. ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny „Człowiek w ruchu”.

  Inspiracją są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.).

  – Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności, zarówno uprawiane, jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne – mówi Grażyna Wójcik, dyrektor MDK.

  Organizatorzy oczekują jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przewidziano nagrody i wyróżnienia.

  Na prace (format maks. A3, technika płaska) MDK czeka do 30 kwietnia (ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice). Jeden autor może nadesłać jedną pracę.

  Lista laureatów będzie podana na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl (tam też szczegółowy regulamin) niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

  Udostępnij