• Ireneusz Jarzyński, pasjonat lokalnej historii i twórca filmów dokumentalnych o dziejach pabianickich szkół, zakończył prace nad kolejnym projektem.

  W marcu odbędzie się premierowy pokaz dokumentu o historii warsztatów szkolnych, które kiedyś były chlubą „Mechanika”, dawnej Szkoły Rzemiosł.

  Prace nad nowym obrazem trwały kilka lat. Rozpoczęły się z chwilą wyburzenia całego kompleksu budynków warsztatowych w roku 2016 i pomysłu wybudowania na ich miejscu krytej pływalni i lodowiska. Ostatecznie w miejscu planowanego basenu wybudowano nowoczesną, wielofunkcyjną Powiatową Halę Sportową.

  – Cieszę się, że udało mi się doprowadzić ten filmowy projekt do końca, bo nie było to łatwe zadanie – mówi Ireneusz Jarzyński. – Dokument nosi tytuł Warsztaty Szkoły Rzemiosł i nawiązuje do powstałego w roku 2009 filmu Szkoła Rzemiosł, o najstarszej szkole zawodowej w naszym mieście. Teraz przybliżam historię warsztatów szkolnych, które zawsze były chlubą tej szkoły. W filmie starałem się pokazać cały okres działalności warsztatów, począwszy od momentu ich wybudowania w roku 1927, czasy rozkwitu, rozbudowy, aż do momentu ich upadku i ostatecznej likwidacji.

  Obok ciekawego i unikatowego materiału archiwalnego w postaci zdjęć i dokumentów w filmie zobaczymy fragmenty wspomnień i komentarze byłych absolwentów, nauczycieli, kierowników warsztatów oraz dyrektorów szkoły. Opowiadają oni o działalności warsztatów oraz dokonują  oceny przyczyn ich upadku.

  – W filmie wystąpiły osoby, które ukończyły tę szkołę, a później były nauczycielami czy instruktorami w warsztatach szkolnych. Wykorzystałem wywiady między innymi z nieżyjącym już Zbisławem Marynowskim, długoletnim nauczycielem w warsztatach, oraz kierownikami warsztatów Ryszardem Grzegorzewskim i Wiesławem Papiewskim. W filmie wypowiadają się również byli absolwenci, którzy później pełnili funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły, to jest Sławomir Wajdner i Zbigniew Dychto. Nie zabrakło także komentarza Krzysztofa Habury, wieloletniego starosty pabianickiego, oraz Pawła Szałeckiego, obecnego dyrektora szkoły – wymienia dokumentalista.

  Warsztaty wraz ze szkolną odlewnią wybudowano w roku 1927. W okresie międzywojennym cieszyły się dużym prestiżem i renomą. Po okresie rozkwitu nastąpił trudny i tragiczny okres wojny i okupacji hitlerowskiej. W lutym 1940 roku budynek szkoły wraz z warsztatami przejęła niemiecka firma Lohman-Werke. Sprzęt i wyposażenie warsztatów szkolnych Niemcy wykorzystali do produkcji zbrojeniowej. Po zakończeniu wojny niezwłocznie przystąpiono do usunięcia zniszczeń i uruchomienia działalności szkoły. Równie z wielkim zaangażowaniem podjęto się odbudowy i wyposażenia warsztatów. W latach 1969-1975 wybudowano nowy kompleks budynków warsztatowych. W tamtych czasach ze względu na swoje rozmiary przypominały duży zakład produkcyjny, wyposażony niemal we wszystkie działy produkcji. Młodzież uczyła się na warsztatach między innymi zawodów odlewnika, frezera, tokarza i ślusarza. W warsztatach produkowano głównie tokarki, których jeszcze w latach 80. rocznie powstawało 40 sztuk. Z początkiem lat 90. nastąpił stopniowy upadek warsztatów, co nieuchronnie w roku 2004 doprowadziło do ich likwidacji. W roku 2016 ostatecznie zburzono budynki warsztatowe.

  Władze Starostwa Powiatowego czyniły starania o wybudowanie na ich miejscu basenu i krytej pływalni. Niestety, z uwagi na brak środków projekt nie doczekał się realizacji. Ostatecznie władzom udało się pozyskać środki na budowę hali sportowej. Nowoczesna, wielofunkcyjna hala została zbudowana w 12 miesięcy, a jej oddanie do użytkowania nastąpiło 4 września 2023 roku podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

  – Władze powiatowe od wielu lat wspierają moje filmowe dokumenty i także teraz objęły patronatem  ten filmowy projekt. Pomoc w promowaniu filmu i organizacji oficjalnej premiery obiecał również obecny dyrektor szkoły, który dużą wagę przykłada do kultywowania historii i tradycji placówki – dodaje Jarzyński.

  Uroczysta premiera filmu odbędzie się we wtorek, 26 marca, o godzinie 17.30 w budynku „Mechanika” przy ul. Piotra Skargi 21 z udziałem władz powiatowych, prezydenta miasta, dyrektora Muzeum Miasta Pabianic oraz byłego starosty, obecnie posła Krzysztofa Habury. Na premierze na pewno nie zabraknie także byłych i obecnych nauczycieli oraz absolwentów i sympatyków szkoły.

  foto: Ireneusz Jarzyński

  Udostępnij