• Postępują prace na Starym Rynku. Od połowy sierpnia 2023 trwają badania archeologiczne, które poprzedzają realizację robót budowlanych.

  Obszar podlegający modernizacji został podzielony na sektory. Każdy z nich, po przeprowadzeniu badań archeologicznych, podlega odbiorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dopiero po dokonaniu odbioru możliwe jest rozpoczęcie robót budowlanych w danym sektorze.

  Na jakim etapie są prace? Została zrobiona droga zachodnia (jezdnia i parking) i część płyty rynku. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem fontanny (montaż komory technologicznej oraz przygotowania przed wylaniem niecki). We wschodniej części inwestycji trwają badania archeologiczne. Strefa objęta nadzorem archeologicznym początkowo obejmowała 2800 m2. Na początku października ubiegłego roku decyzją konserwatora została poszerzona na całą płyty rynku, czyli dodatkowe ponad 4 tys. m2. Badania archeologiczne są zaawansowane w 80 procentach. Informowali o tym dziś w trakcie konferencji prasowej prezydent Grzegorz Mackiewicz, wiceprezydent Marek Gryglewski, kierownik budowy Wojciech Chojecki, przedstawiciel wykonawcy Paweł Kozłowski oraz archeolog Mariusz Ciszak.

  Spotkanie na Starym Rynku rozpoczął prezydent Grzegorz Mackiewicz: – Od sierpnia zeszłego roku prowadzimy prace związane z przywróceniem centrum miasta pod względem użyteczności i wyglądu tak, aby odpowiadało jak najbardziej mieszkańcom Pabianic. Chcemy, aby czuli się tu dobrze i w komfortowych warunkach spędzali miło czas. Pół roku temu spotkaliśmy się, aby pokazać, jakie najcenniejsze archeologiczne eksponaty udało się z tego terenu pozyskać. Dziś chcielibyśmy pokazać pierwsze prace odtworzeniowe, czyli budowę komory pod fontannę, jak i część drogi, która została wykonana z tej samej kostki, którą pozyskaliśmy z remontu ulicy Zamkowej. Na terenie, który podlega badaniom archeologicznym, odkryto również bardzo dużo znalezisk, o których opowiedzą fachowcy.

  Pogoda dopisuje, archeolodzy mogą więc bezpiecznie i komfortowo badać tereny związane z inwestycją.

  W tym momencie mamy 80 procent przebadanego obszaru. Od naszego poprzedniego spotkania przeprowadzaliśmy prace związane w dużej mierze ze znaleziskami z ubiegłego wieku. W części północnej spodziewaliśmy się, w związku z badaniami historyków, reliktów związanych z ratuszem, a natrafiliśmy na szczelinę przeciwlotniczą. Była ona prawdopodobnie zbudowana przez Niemców, ponieważ na mapach z 1939 roku jest niewidoczna – wymieniał archeolog Mariusz Ciszak.

  Ciszak opowiedział o znajdującej się w części wschodniej drewnianej studni, która datowana jest szacunkowo na XVI/XVII wiek. Jak podkreślił, w trakcie badań archeologowie znaleźli również m.in. ceramikę, elementy metalowe, monety (np. pochodzące z czasów Księstwa Warszawskiego) czy relikty związane z prowadzonym niegdyś na tym terenie handlem. Znajdowany materiał jest na bieżąco konserwowany, a z czasem może wzbogacić kolekcje muzealne.

  W miarę postępu badań archeologicznych kontynuowana będzie budowa nawierzchni oraz instalacji podziemnych, a w dalszym etapie – stopniowy montaż elementów małej architektury i nasadzenia zieleni w rabatach. Równolegle do prac brukarskich wykonywana będzie fontanna oraz montaż oświetlenia. Wspomniane rozszerzenie prac archeologicznych przesunęło termin zakończenia prac na połowę sierpnia 2024 roku.

  Przy remoncie wykorzystana jest kostka z ul. Zamkowej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i konserwatora zabytków (m.in. do wykonania nawierzchni dróg przylegających i na płycie rynku).

  Wczoraj (18 marca) ogłoszony został przetarg na przebudowę drogi wschodniej i południowej przy Starym Rynku, co poszerzy zakres zagospodarowania tego terenu. W zakres wchodzi wymiana nawierzchni, budowa chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej (droga wschodnia). Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (2 mln zł).

  Docelowo projekt zagospodarowania Starego Rynku obejmuje również teren przy pomniku Legionisty i plac przed kościołem św. Mateusza. 

  Udostępnij