• Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli miejskich. Nabór prowadzony był elektronicznie do 15 marca.

    Do 25 marca rodzice mieli czas na potwierdzenie wyboru. 8 kwietnia komisje rekrutacyjne ogłoszą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  

    W 12 miejskich przedszkolach przygotowano ok. 1660 miejsc. Wszystkie dzieci zamieszkałe w Pabianicach i zgłoszone do rekrutacji zostały przyjęte.

    Do przedszkoli uczęszczać będzie 1629 dzieci. Powstanie 71 grup, najwięcej w PM 13 (12 grup) i PM 4 (10 grup). W rezerwie jest ok. 30 miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych 3-6 lat.

    Udostępnij