• News will be here
 • Komenda Główna Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Na zgłoszenia kandydatów czeka do 31 maja.

  Konkurs ma na celu wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

  Konkurs jest kolejnym działaniem policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób – mówi sierż. sztab. Agnieszka Jachimek z pabianickiej komendy. – Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

  Zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Podczas wyłaniania laureatów brane pod uwagę będzie ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

  Laureatów konkursu wybiera komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu.

  Udostępnij