• News will be here
 • 20 maja odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o wierze”. Tematem będą duchowni i świeccy w Kościele.

  Kościół tworzą wierni i duchowni. Obie grupy są sobie potrzebne i zależne od siebie. Kościół, jako żywa wspólnota wierzących, nie przetrwa bez jednych i bez drugich. Relacje pomiędzy obiema grupami układają się różnie – od zażartych konfliktów po dobrą współpracę. Można powiedzieć: ile parafii, tyle modelów relacji.

  Kościoły ewangelickie podkreślają wprawdzie reformacyjną zasadę kapłaństwa wszystkich wiernych, mimo to pewne czynności mogą wykonać jedynie powołani (ordynowani) pastorzy: jak sprawowanie Komunii Świętej czy udzielenie ślubu. W wielu wyznaniach dominuje model kapłana, który sam decyduje o losach parafii. Dużą rolę odgrywają tu także przepisy państwowe.

  Kiedy wykształcił się w chrześcijaństwie stan duchowy i dlaczego czasami nosi znamiona kasty? Czy wierni stanowiący większość w Kościele powinni o wszystkim sami decydować? Jak powinna się układać współpraca pomiędzy świeckimi wolontariuszami a pełnoetatowymi księżmi? Jak będą się zmieniały role i wzajemne relacje pomiędzy obiema grupami w przyszłości?

  Najbliższe, otwarte dla wszystkich, spotkanie z serii „Porozmawiajmy o wierze” odbędzie się w poniedziałek, 20 maja (II Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego), o godz. 18.00 w sali ewangelickiego domu parafialnego w Pabianicach (ul. Zamkowa 8). Poprowadzi je pastor, biskup Jan Cieślar.

  Udostępnij