• News will be here
 • Na sesji miejskiej (22 maja) powołano dziewięć stałych komisji, w której pracować będą radni tej kadencji. To o dwie więcej niż w poprzedniej. W powiecie bez zmian.

  Powołane komisje w Radzie Miejskiej to: rewizyjna; gospodarki komunalnej i inwestycji; ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu; zarządzania mieniem komunalnym; urbanistyki i planowania przestrzennego; budżetu i finansów; oświaty, kultury i sportu; spraw społecznych oraz skarg, wniosków i petycji.

  Takiej ilości komisji sprzeciwiali się radni Projektu Pabianice, Krzysztof Rąkowski i Marcin Krebs (powodem dodatkowe, zbyt duże koszty). Za było jednak 18 członków Rady Miejskiej.

  Składy i przewodniczący poszczególnych komisji:

  Komisja rewizyjna: Tadeusz Gęs, Joanna Habura, Gracjan Majewski, Krzysztof Rąkowski, Piotr Różycki, Renata Witczak, Aleksander Wójtowicz (przewodniczący).

  Komisja gospodarki komunalnej i inwestycji: Waldemar Flajszer, Krzysztof Hile, Adam Kaczorowski, Bożenna Kozłowska, Joanna Kupś, Aleksandra Stasiak, Grażyna Wójcik.

  Komisja ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu: Tadeusz Gęs, Gabriel Grzejszczak, Joanna Habura, Marcin Krebs, Piotr Różycki, Aleksandra Stasiak, Renata Witczak.

  Komisja zarządzania mieniem komunalnym: Tadeusz Gęs, Krzysztof Hile, Adam Kaczorowski, Iwona Marczak, Aleksander Wójtowicz.

  Komisja urbanistyki i planowania przestrzennego: Emilia Dychto, Waldemar Flajszer, Joanna Kupś, Włodzimierz Stanek, Jadwiga Wadowska-Gryzel, Renata Witczak.

  Komisja budżetu i finansów:  Krzysztof Hile, Bożenna Kozłowska, Marcin Krebs, Katarzyna Miękina, Krzysztof Rąkowski, Renata Witczak.

  Komisja oświaty, kultury i sportu: Waldemar Flajszer, Gabriel Grzejszczak, Joanna Habura, Marcin Krebs, Katarzyna Miękina, Włodzimierz Stanek, Jadwiga Wadowska-Gryzel, Grażyna Wójcik, Aleksander Wójtowicz.

  Komisja spraw społecznych:  Emilia Dychto, Gabriel Grzejszczak, Jarosław Lesman, Gracjan Majewski, Aleksandra Stasiak, Jadwiga Wadowska-Gryzel.

  Komisja skarg, wniosków i petycji: Emilia Dychto, Joanna Kupś, Jarosław Lesman, Gracjan Majewski, Iwona Marczak, Grażyna Wójcik.

  Przypomnijmy, że przewodniczącą Rady Miejskiej wybrana została Iwona Marczak, a jej zastępcami: Joanna Kupś, Krzysztof Hile i Aleksandra Stasiak. I wiceprezydentem jest Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, a II wice – Dawid Zakrzewski.

  Komisje w powiecie

  24 maja na sesji powiatowej powołano siedem (jak w poprzedniej kadencji) komisji stałych. Są to: statutowo-regulaminowa; budżetu i finansów; oświaty i wychowania, spraw obywatelskich, promocji oraz rozwoju powiatu; infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i rolnictwa; rewizyjna oraz skarg, wniosków i petycji.

  Komisyjne składy i przewodniczący:

  Komisja statutowo-regulaminowa: Krzysztof Ciebiada, Henryk Gajda, Marek Gryglewski, Arkadiusz Jaksa, Łukasz Stencel.

  Komisja budżetu i finansów: Dobrosława Cybulska, Henryk Gajda, Jarosław Habura, Marek Kowalik, Zbigniew Stasiak.

  Komisja oświaty i wychowania: Anna Bujacz, Monika Cieśla, Ewa Lewandowska, Łukasz Napieralski, Milena Skrobek.

  Komisja spraw obywatelskich, promocji oraz rozwoju powiatu: Aneta Badek, Dorota Bednarek, Krzysztof Ciebiada, Dobrosława Cybulska, Robert Kraska, Mariusz Madej, Łukasz Stencel.

  Komisja infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i rolnictwa: Piotr Bartuzel, Ewa Lewandowska, Mariusz Madej, Sławomir Młynarczyk, Tomasz Pierzchała, Paulina Rzetelska.

  Komisja rewizyjna: Monika Cieśla, Piotr Grącki, Ewa Lewandowska, Mariusz Madej, Sławomir Młynarczyk, Milena Skrobek, Zbigniew Stasiak.

  Komisja skarg, wniosków i petycji: Aneta Badek, Dorota Bednarek, Piotr Grącki, Sławomir Młynarczyk, Łukasz Napieralski.

  Przypominamy, że przewodniczącym Rady Powiatu został Marek Gryglewski, a jego zastępcami: Anna Bujacz i Łukasz Stencel. Wicestarostą jest niezmiennie Gabriela Wenne-Błażyńska, a członkami Zarządu: Dobrosława Cybulska, Paulina Rzetelska (stanowisko rotacyjne) oraz Robert Kraska.

  Udostępnij