• News will be here
 • Jak co roku, 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy – święto dedykowane dawcom krwi.

  To dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla. Pisałem już o tym wielokrotnie, że krew jest niezastąpionym lekiem i że do tej pory nikt nie wynalazł substytutu, który mógłby zastąpić krew w ludzkim organizmie. Warto także przypomnieć, że próby transfuzji krwi były czynione już w XVI wieku, ale wtedy nie były znane jej grupy i dochodziło do tzw. konfliktów serologicznych, a także kończyło się śmiercią osoby, która miała przetaczaną krew. Odkrycie grup krwi całkowicie zmieniło sytuację. Wtedy też zaistniało stwierdzenie, że „krew to bezcenny lek i że ratuje ona życie”.

  Przypomnijmy, że są cztery podstawowe grupy krwi: O, B, A i AB i że każda z tych grup dzieli się na współczynniki Rh+ i RH. Dodajmy, że najrzadziej występującą grupą krwi jest AB -.

  W dzisiejszych czasach poborem krwi „zarządza”, jeśli można to tak określić, Narodowe Centrum Krwi, którego odpowiednikami w województwach są Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Warto wspomnieć, że w Polsce minie 90 lat (dokładnie w 2025 roku) od chwili, gdy dokonano pierwszego poboru krwi i to niedaleko od Pabianic, bo w Łodzi. Krwiodawcą może zostać człowiek, który jest zdrowy, wyraża zgodę na oddanie krwi i ma skończone 18 lat. Może on, jeśli będzie zdrowy, oddawać krew do 65. roku życia.

  Decyzja o oddaniu krwi i byciu krwiodawcą to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może moja krew uratuje życie innego człowieka. Już po oddaniu pierwszej donacji (450 ml) poznaje się grupę swojej krwi. Każdy krwiodawca ma zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych. Teraz to, co najważniejsze: krwiodawca pomaga wszystkim chorym, którzy krwi potrzebują, mówiąc wprost – krwiodawca to ten, który daje życie.

  Państwo Polskie uregulowało oddawanie krwi Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o Publicznej Służbie Krwi, znakomicie podkreślając poprzez zawarte w nazwie Ustawy słowo – służbie, właśnie służebną rolę krwiodawców w stosunku do ludzi, którzy krwi potrzebują.

  Andrzej Chałupka,

  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

  Udostępnij