• News will be here
  • 14 czerwca dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 14 wzięły udział w Rajdzie Zdrowych Przedszkolaków.

    Każda grupa miała na mapce wyznaczoną trasę, która prowadziła do pobliskiego parku Wolności. Po drodze dzieci wykonywały różne zadania sprawnościowe z wykorzystaniem naturalnego terenu (przejście po patykach, przeskoki przez gałęzie, rzuty szyszką do celu). Kolejnym zadaniem dzieci było szukanie określonego materiału przyrodniczego. Ponadto rozwiązywały zagadki o sportach i układały hasła promujące zdrowy styl życia.

    Wszystkie grupy spotkały się w punkcie docelowym, którym był amfiteatr. Każda drużyna przedstawiła swoje wykonane zadania, a z zebranych darów przyrody ułożyła serce. Na zakończenie czekał na dzieci poczęstunek na kocach.

    Udostępnij