• Patronat medialny

  Patronat medialny Nowego Życia Pabianic przyznawany jest imprezom, przedsięwzięciom i wydarzeniom (krajowym i międzynarodowym) mającym znaczenie dla lokalnej społeczności Pabianic, powiatu i regionu łódzkiego, w szczególności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i społecznym.

  Wniosek o objęcie patronatem medialnym Nowego Życia Pabianic należy złożyć w terminie nie później niż 14 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia.

  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

  Przyznanie patronatu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych materiałów promocyjnych, ogłoszeń czy reklam w gazecie Nowe Życie Pabianic oraz na portalu internetowym www.nowezyciepabianic.pl.

  Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego patronatem Nowe Życie Pabianic zobowiązany jest do: zamieszczenia logo NŻP w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem lub przedsięwzięciem. Ponadto Organizator zobowiązuje się do publicznego wymienienia przez prowadzącego nazwy Nowego Życia Pabianic jako patrona medialnego podczas imprezy, przesłania drogą e-mailową informacji o wydarzeniu lub przedsięwzięciu (plakat, materiał prasowy, zdjęcia, logotypy).

  Logotyp Nowego Życia Pabianic znajduje się na stronie internetowej www.nowezyciepabianic.pl w zakładce Reklama – materiały promocyjne do pobrania.

  Aby uzyskać patronat prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go na adres:

  redakcja@nowezyciepabianic.pl

  lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem

  tel. +48 500 261 751

  Dodaj komentarz