Odznaczenia i wyróżnienia w PCK

W ubiegłym tygodniu Polski Czerwony Krzyż nagrodził swych honorowych krwiodawców oraz swych sympatyków.

W Urzędzie Miejskim Andrzej Chałupka, prezes oddziału rejonowego PCK w Pabianicach, wręczył prezydentowi miasta Grzegorzowi Mackiewiczowi Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia. Kapituła przyznała ją prezydentowi za wieloletnie wspieranie działalności PCK.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 14 kwietnia wręczono 4 pabianiczanom czerwonokrzyskie odznaki. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia za działalność na rzecz pabianickiego Stowarzyszenia otrzymali: artysta-grafik Sławomir Łuczyński oraz członek PCK, od wielu lat wspierający jego działalność – Krzysztof Hanke. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia otrzymali wieloletni, zasłużeni honorowi krwiodawcy: Wojciech Czestkowski i Andrzej Stępień. Natomiast Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” Minister Zdrowia przyznał Annie Kurkowskiej, wieloletniej honorowej krwiodawczyni.

18 kwietnia w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się uroczystość, w czasie której „Kryształowym Sercem” wyróżniono: Floriana Wlaźlaka, Andrzeja Stępnia oraz Wojciecha Czestkowskiego.

– Dekoracja „Kryształowym Sercem” była połączona z uroczystym wpisem do Księgi Kawalerów „Kryształowego Serca”, jaką prowadzi Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach – powiedział prezes Andrzej Chałupka.

Miło nam poinformować, że za wieloletnią współpracę z PCK w Pabianicach, a przede wszystkim za informowanie na swoich łamach o wszelkich działaniach oddziału Kapituła Odznaki Honorowej PCK wyróżniła naszą redakcję „Nowego Życia Pabianic” Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia. Dziękujemy.

Krótkie notki biograficzne:

WLAŹLAK Florian – członek Polskiego Czerwonego Krzyża od wielu lat wspierający jego działalność, a przede wszystkim działalność Ruchu Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyróżniony: Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża III i II stopnia, Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”, Medalami 55-lecia i 60-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Medalem 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

STĘPIEŃ Andrzej – zasłużony honorowy dawca krwi. Zaczął ją oddawać w 1978 roku. Oddał honorowo ponad 50 litrów bezcennego leku. Organizator wielu akcji honorowego oddawania krwi „na ratunek”. Za swoją działalność jako członek Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowy krwiodawca i działacz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, „Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia, Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”.

CZESTKOWSKI Wojciech – zasłużony, honorowy krwiodawca. Krew zaczął oddawać w 1996 roku. Do chwili obecnej oddał ponad 45 litrów. W ostatnim okresie jako ozdrowieniec z COVID oddawał osocze, które jest niezastąpione w leczeniu tego wirusa. Jako działacz PCK oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Posiada Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Odznakę „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”, medale rocznicowe powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Medal 100-lecia powstania PCK.