Konkurs dla przedszkolaków

Konkurs plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

Tematem konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.

 Należy je przesyłać na adres organizatora (Urząd Statystyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź). Na przesyłce należy umieścić napis: „Konkurs dla przedszkoli NSP 2021”. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 20 lipca na stronie internetowej organizatora.

Dla dorosłych

Aby promować i zachęcać Polaków do internetowego spisu, rząd zorganizował także loterię, w której wygrać można samochód lub bon pieniężny. Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza dziś, 22 kwietnia.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, spisz się online na stronie spis.gov.pl, uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis, a później zarejestruj go w terminie od 22 kwietnia do 7 lipca na stronie loterii. W jej ramach odbędzie 7 losowań. Będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach YouTube oraz na Facebooku. Terminy losowań to: 7 maja, 21 maja, 8 czerwca, 18 czerwca, 2 lipca, 9 lipca. Losowanie nagród głównych odbędzie się 14 lipca.

Szczegółowe informacje o loterii są dostępne na stronie internetowej: www.loteria.spis.gov.pl

Przypomnijmy: Narodowy Spis Powszechny trwa między 1 kwietnia a 30 września. Udział w nim jest obowiązkowy. Za niespisanie się grozi grzywna. Spisać się można za pomocą interaktywnej aplikacji dostępnej na spis.gov.pl (to podstawowa forma spisu). Można także skorzystać z metod uzupełniających: specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”, a w przypadku jeżeli realizacja samospisu będzie niemożliwa (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność itp.), badanie przeprowadzą rachmistrzowie. Odbędzie się to bezpośrednio bądź telefonicznie.