Wiosenne święto Ziemi

22 kwietnia – Światowy (Międzynarodowy) Dzień Ziemi – to coroczne, wiosenne święto na cześć naszej planety, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Ziemi w momencie równonocy wiosennej (na półkuli południowej w dniu równonocy jesiennej), czyli 20/21 marca. Równonoc wiosenna w kulturach starożytnych wiązała się z celebracją rodzącego się życia. Bardziej rozpowszechnioną datą, również w Polsce, jest jednak 22 kwietnia. To największe ekologiczne święto obchodzone jest w 192 krajach. Wiele organizacji ekologicznych czy władz organizuje w Dniu Ziemi imprezy i różne wydarzenia plenerowe.

Głównym celem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów związanych ze współczesną ekologią, a także upowszechnianie czystych technologii i edukacja w zakresie ochrony środowiska. Jest to również okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń Ziemi.

Z ideą Światowego Dnia Ziemi wystąpił na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku John McConnell. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 roku przez Josepha Alioto, burmistrza San Francisco. Niewiele później McConnell ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod którym podpisali się Sekretarze Generalni ONZ, m.in. Kurt Waldheim, Margarte Mead, U Thant czy John Gardner.

We wrześniu 1969 roku na konferencji w Seattle amerykański senator Gaylorg Nelson zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu wobec niszczenia środowiska. Demonstracja odbyła się 22 kwietnia 1970. Wzięło w niej udział… ponad 20 milionów osób!

Ideę Dnia Ziemi poparł U Thant, Sekretarz Generalny ONZ. 26 lutego 1971 roku podpisał on proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. Gdy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca). Mimo że ONZ obchodzi Dzień Ziemi w marcu, wspiera także kwietniowe święto.

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi został ustalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane już w 1990 roku.