Bitwa regionów

Do 30 czerwca można zgłosić się do konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich.

VI edycja konkursu kulinarnego „Bitwa regionów” polega na nagraniu maksymalnie 120-sekundowego filmiku prezentującego regionalną potrawę. Celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw, bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promowanie i informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych.

Za I, II i III miejsca w obu etapach konkursu przyznawane są nagrody pieniężne w wysokości:
Etap I

I miejsce – 1 000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł.


Etap II

I miejsce – 5 000 zł, II miejsce – 2 000 zł, III miejsce – 1 000 zł.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.bitwaregionow.pl