Pabianiczanie nominowani do tytułu Osobowość Roku 2020

Trwa plebiscyt łódzkich dzienników na Osobowość Roku 2020. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Wśród nominowanych – jak co roku – są pabianiczanie.

Wygrać można w pięciu kategoriach: kultura, nauka, biznes, działalność społeczna i charytatywna oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Głosowanie trwa do 26 maja do godz. 21.00. Więcej szczegółów na stronie: https://dzienniklodzki.pl/wybieramy-osobowosci-roku-2020-w-kulturze-i-nauce-biznesie-samorzadnosci-i-dzialalnosci-spolecznej-glosowanie-rozpoczete/ar/c15-15504637

Lista nominowanych osób związanych z powiatem pabianickim:

Działalność społeczna i charytatywna: Ireneusz Jażdżewski, prezes Stowarzyszenia Teen Challenge; Renata Uznańska-Bartoszek, przewodnicząca zarządu w Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan; Marek Skrzymowski, działacz społeczny, wolontariusz; Agnieszka Jaksa, koordynator Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”; Włodzimierz Stanek, radny miejski; Piotr Pietrzak, dyrektor wydziału zdrowia, rodziny i polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego; Virginie Jażdżewska, wolontariusz Teen Challenge; Piotr Różycki, radny miejski; Małgorzata Grabarz, radna miejska; Maciej Tomaszewski, komendant Hufca ZHP Pabianice.

Polityka, samorządność i społeczność lokalna: Michał Pietrzak, koordynator Wiosny w okręgu 11, Lewica Pabianice; Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego; Halina Jaksa, uczestniczka programu „Sanatorium Miłości”; Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej w Pabianicach; Katarzyna Cegiełka, szefowa MCPS, wcześniej – Centrum Seniora; Krzysztof Habura, starosta powiatu pabianickiego; Anna Skurnica, pedagog w MCPS w Pabianicach; Krzysztof Rąkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach.

Kultura: Aleksandra Janeta, malarka, uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej; Ryszard Adamczyk, dyrektor Muzeum Miasta Pabianic; Piotr Kuropatwa, nauczyciel WF w I LO, Marzena Litman, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej; Iwona Chmielewska, autorka i ilustratorka książek; Dawid Gryza, reżyser i pasjonat filmów; Adam Wirski „Kruk”, artysta, twórca murali.

Biznes: Dariusz Stasiak, właściciel firmy cateringowej Palce Lizać; Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, właściciele firmy Adamed; Maciej Wieczorek, członek rady nadzorczej Mabion w Konstantynowie Łódzkim; Karolina Kłys, właścicielka Bawełna Tkaniny; Jacek Furman, prezes zarządu AFLOFARM Farmacja Polska sp. z o.o.; Barbara i Mariusz Hanczkowie, właściciele firmy Corin; Adrian Szewczykowski, właściciel piekarni.