Zmiany w ruchu we Wrzącej

W związku z trwającymi robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3314E we Wrzącej, dzisiaj (28 kwietnia) zmianie uległa organizacja ruchu.

Trwa przebudowa ul. Piłsudzkiego (droga powiatowa nr 3314E) we Wrzącej. Powstaje nowy chodnik. W związku z pracami, dzisiaj (28 kwietnia) nastąpiły zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Piłsudskiego oraz ul. Śródleśnej z ul. Piłsudskiego. To jednak nie koniec zmian. Od jutra szykują się kolejne utrudnienia.

Od 28 kwietnia do odwołania zostaje zamknięty wjazd z ul. Piłsudskiego w ul. Sosnową, zaś od 29 kwietnia do odwołania zostanie zamknięty wjazd z ul. Piłsudskiego w ul. Śródleśną. Prosimy o realizację docelowych wjazdów do poszczególnych posesji zlokalizowanych w obrębie przedmiotowych ulic, objazdami poprzez: ul. Leśną, Nadrzeczną, Długą bądź Zagajnikową – informują władze gminy.