Odznaka Honorowa dla PaCoBanku

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża to najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać członek, działacz, wolontariusz, osoba lub instytucja wspierająca Stowarzyszenie.

Ustanowiona została Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w 1927 roku. Jako jedna z bardzo niewielu odznak w Polsce posiada w swoim godle orła. Jest czterostopniowa. Najniższy stopień to IV, a najwyższy I. Przyznaje ją na wniosek właściwego Koła, Klubu, Oddziału Rejonowego/Okręgowego Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

W październiku 2020 roku na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach Kapituła Odznaki przyznała Odznakę Honorową I stopnia Bankowi Spółdzielczemu Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach. Akt nadania z treścią „W uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża” podpisał Prezes PCK Stanisław Kracik.

Odznaka z uwagi na pandemię czekała na moment jej wręczenia aż do 28 kwietnia 2021r., kiedy to na uroczystym spotkaniu został nią udekorowany sztandar PA-CO-BANK-u.

foto: D. Bielecka