Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie zgodzili się na udział w projekcie partnerskim „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”.

23 lipca 2020 roku wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska i radny powiatowy Robert Kraska podpisali list intencyjny dotyczący możliwości i skalowania innowacji społecznych „Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego”.

– Weszliśmy w partnerstwo z Pabianickim Centrum Medycznym jako liderem, a także ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpitala Babińskiego. Jesteśmy w tym także my, jako powiat oraz Miasto Pabianice – wyjaśniał w czasie dzisiejszej sesji radny Kraska. – Jest możliwość pozyskania znacznych środków, które zostaną u nas w Pabianicach, z których skorzystają najmłodsi. Program będzie obejmował opieką psychiatryczną dzieci.

Do pozyskania jest 12 mln złotych. Z tej kwoty 7 milionów otrzymałby PCM, niespełna 5 milionów Szpital Babińskiego, 175 tysięcy miasto, a 171 tysięcy powiat.

– Proszę o przyjęcie tej uchwały. My jako starostwo nie ponosimy żadnego udziału finansowego. Środki są pozyskane zewnątrz przy współfinansowaniu środków z UE – mówił Robert Kraska.

22 radnych głosowało za. W przyszłości doczekamy się więc na terenie Pabianic pomocy psychiatrycznej dla młodzieży i dzieci.