Dobronianie mogą zgarnąć nawet 6 tysięcy

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło Lokalny Konkurs Grantowy dla gminy Dobroń.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin:  Buczek, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów i Dobroń.

Nabór trwa od 28 kwietnia do 28 maja. Czas trwania projektu od 3 do 6 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji do 6.000 złotych. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021”.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/.

Dodaj komentarz