Zaszczyty i awanse

Z okazji Dnia Strażaka druhowie z PSP Pabianice otrzymali awanse.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja stopnie: starszego brygadiera – bryg. Władysławowi Durajowi, komendantowi powiatowemu PSP w Pabianicach, a starszego kapitana – kpt. Cezarowi Paradzie, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w naszej komendzie.

Stopień kapitana otrzymali: mł. kpt. Konrad Bielawski oraz mł. kpt. Mateusz Walczak. Pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana otrzymali (absolwenci zaocznych studiów niestacjonarnych SGSP w Warszawie): asp. Paweł Fuks oraz asp. Konrad Korzeniowski.

Komendant Główny PSP nadał stopnie: starszego aspiranta – asp. Marcinowi Doliwie iaspiranta – mł. asp. Maciejowi Majchrzakowi. Komendant wojewódzki PSP w Łodzi mianował ogn. Roberta Nowickiego i ogn. Łukasza Zielińskiego na starszego ogniomistrza. Stopień ogniomistrza przyznano: mł. ogn. Przemysławowi Bieniowi, mł. ogn. Radosławowi Dąbrowskiemu, mł. ogn. Pawłowi Młynarczykowi, mł. ogn. Michałowi Mogilewskiemu, mł. ogn. Piotrowi Morzyszkowi i mł. ogn. Marcinowi Pierzchale. Młodszego ogniomistrza: st. sekc. Bartoszowi Angielowi, st. sekc. Bartłomiejowi Bieniowi, st. sekc. Patrykowi Błochowi, st. sekc. Marcinowi Chałaśkiewiczowi, st. sekc. Tomaszowi Mudzo, st. sekc. Mateuszowi Oska oraz st. sekc. Wojciechowi Wnukowi.

* * *

3 maja o godz. 17.00 w klasztorze Ojców Salezjanów w Lutomiersku odbyła się uroczysta msza z okazji Dnia Św. Floriana – Patrona Strażaków.

W uroczystości z zachowaniem reżimu sanitarnego udział wzięli: wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rychlik, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach dh Roman Figiel, wiceprezesi Związku dh Kazimierz Manios oraz dh Jerzy Paczkowski, a także członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lutomiersku i delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy.

Na zakończenie obchodów ulicami Lutomierska przejechała defilada wozów strażackich.

Dodaj komentarz