Nowa klasa w „Mechaniku”

Od 1 września Zespół Szkół nr 1 wzbogaci swoją ofertę kształcenia. Wspólnie z wydziałem mechanicznym Politechniki Łódzkiej chce wprowadzić w klasie o specjalności technik mechanik innowację pedagogiczną w zakresie inżynierii materiałowej.

Uczeń w trakcie swojej edukacji otrzyma wiedzę z zakresu tworzenia i badania materiałów, nanomateriałów na potrzeby nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego, transportu szynowego, transportu lotniczego, medycyny, energetyki, w tym materiałów służących do magazynowania energii, itd.

Uczniowie klasy technik mechanik zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności w obszarze materiałów inżynierskich, ich struktury, właściwości, technik wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu – mówi Joanna Kupś, rzecznik starostwa. – Obszar ten obejmuje w szczególności materiały metaliczne, niemetaliczne, kompozytowe oraz nanomateriały o zdefiniowanych lub zaprogramowanych właściwościach i zastosowaniach.

Ponadto uczniowie będą rozwijać wiedzę w zakresie racjonalnego doboru i projektowania materiałowego oraz kontroli jakości produkcji. Będą projektować oraz stosować procesy technologiczne kształtujące właściwości materiałów pod kątem warunków ich eksploatacji.

Nabędą też umiejętności jak stosować nowoczesne metody i techniki badań materiałów, w tym struktury, składu chemicznego i fazowego. Dowiedzą się, jak można badać i identyfikować przyczyny niszczenia i zużycia materiałów oraz im przeciwdziałać w takich dziedzinach jak motoryzacja, budownictwo, lotnictwo, energetyka  – dodaje rzeczniczka.

Projekt wspiera Starostwo Powiatowe w Pabianicach, które przeznaczyło dodatkowe godziny na realizację zajęć laboratoriów, wykładów oraz ćwiczeń. Proces nauczania będzie wsparty programem związanym z zagadnieniami fizyki i chemii, w tym zastosowanie metod nauczania na zasadzie problemu (PBL), filmy, laboratoria w Politechnice Łódzkiej.

Nad specjalnością patronat sprawować będzie wydział mechaniczny Politechniki Łódzkiej, który zapewnia możliwość prowadzenia zajęć przez wyspecjalizowaną kadrę wydziału, możliwość odbycia części laboratoriów na wydziale mechanicznym, realizację praktyk w firmach patronackich, realizację laboratoriów w trybie wirtualnej rzeczywistości VR (wydział obecnie tworzy takie unikatowe laboratorium) oraz wspólne działania promocyjne.