Wotum zaufania, sprawozdanie finansowe i absolutorium

27 maja odbyła się 36. sesja Rady Powiatu. Wyjątkowa, bo absolutoryjna. Zarządowi udzielono wotum zaufania. Nie obyło się jednak bez głosów sprzeciwu opozycji…

Raport o stanie powiatu pabianickiego, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w poprzednim roku ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał, uznano za przyjęty i przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania. Za było 18 radnych. Wstrzymało się 4. Był to Marcin Wolski, Tomasz Pierzchała, Krzysztof Waligórski i Jarosław Kosmala. Wszyscy z PiS-u.

Skarbnik powiatu przedstawiła obszerne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

– Bilans z wykonania budżetu powiatu sporządzony na 31 grudnia 2020 roku prezentuje wynik wykonania budżetu w kwocie 4 mln 919 tys. 227 zł i 78 gr. Nadwyżka budżetu to 5 mln 102 tys. 436 zł i 28 gr – wyliczała skarbnik Elżbieta Piekielniak. Bilans łączny jednostek budżetowych prezentuje wynik finansowy 8 mln 612 tys. 101 zł i 62 gr. Na ten wynik składa się zysk w wysokości 81 mln 828 tys. 190 zł i 91 gr, a strata to 73 mln 216 tys. 89 zł i 29 gr.

Dochody w 2020 roku wyniosły 119.648.342,62 zł, w tym dochody bieżące 116.210.955,94 zł (m.in. odpłatność za pobyt w DPS-ach czy udział we wpływach z podatku dla osób fizycznych i prawnych) i majątkowe 3.437.385,68 zł (w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa czy EU). Wskaźnik realizacji dochodów to 99,84 proc.

Wydatki w ubiegłym roku ukształtowały się na poziomie 114.729.113,84 zł, w tym wydatki bieżące 108.772.204,94 zł i majątkowe 5.956.908,90 zł. Wskaźnik realizacji wyniósł 92,86 proc.

Nadwyżka budżetu wyniosła 4.919.227,78 zł, przy planowanym na 2020 rok deficycie (według planu po zmianach) 3.712.795,71 zł.

„Nie jesteśmy Wam do niczego potrzebni”

W trakcie sesji nie brakowało emocji. Po skrupulatnym sprawozdaniu Elżbiety Piekielniak doszło do małego spięcia na linii PiS – Koalicja Obywatelska.

– W imieniu PiS chciałem przedstawić nasze stanowisko. Bylibyśmy jako radni skłonni, panie starosto, poprzeć absolutorium, gdyby nie to, że absolutorium to nie jest tylko sumowanie cyferek w budżecie – mówił radny Marcin Wolski. To jest również pewna ocena całokształtu współpracy starosty i Zarządu z radnymi opozycji. Koalicja rządząca nie musi liczyć się z naszym zdaniem, dlatego że macie zdecydowaną większość i nie jesteśmy Wam do niczego potrzebni. To pokazuje jednak pewien stosunek do radnych opozycji, bo oni ani nie uczestniczą w pracach prezydium rady, ani nie sprawują żadnych funkcji w komisjach rady. Mimo braku jakichś konfliktów na linii koalicja-opozycja, nie będziemy głosować za absolutorium.

Stanowisko Koalicji przedstawił radny Łukasz Stencel. Odpowiedział również na zarzuty Wolskiego.

– W imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych chciałem podkreślić, że nasza ocena, zarówno wykonania budżetu, jak i współpracy z Zarządem, jest oczywiście pozytywna. Nasz budżet, mimo trudnych czasów, może być wzorem do naśladowania dla innych samorządów – stwierdził radny Stencel. – A co do aspektów politycznych, które podjął kolega z klubu radnych PiS, należy tylko się cieszyć, że po 2,5 roku kadencji PiS powołuje się na ten jeden argument, oceniając pracę Zarządu i wykonanie budżetu. To świadczy o tym, że innych argumentów nie mają, a te wymienione są już archaiczne…

Zapraszamy na szczegółową relację z sesji absolutoryjnej w najnowszym wydaniu NŻP nr 23 z 8 czerwca 2021r.

Dodaj komentarz