Najpierw dwa miliony, a teraz siedem!

Wójt Adam Topolski ma rozmach. Właśnie poinformował, że gmina Ksawerów złoży wniosek o kolejną dotację na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Gmina zamierza złożyć wniosek o bezzwrotną 95% dotację do końca lipca. Pieniądze przeznaczone mają być na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Ksawerowie.

Dofinansowanie miałoby zostać pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja wyniesie około 7 milionów złotych i obejmie budowę około 4 km sieci wodociągowej i około 7 km sieci kanalizacyjnej.

Niedawno informowaliśmy, że włodarze Ksawerowa podpisali umowę na dofinansowanie budowy około 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodników, Łącznej oraz włączenia ul. Świerkowej i Akacjowej. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 gminie przyznano 1.931.601,00 złotych.