Szybsze zdalne umowy w PGE Obrót

Numer telefonu i e-mail – tyle wystarczy, żeby podpisać zdalnie umowę z PGE Obrót.

Do tej pory klienci PGE Obrót chcąc podpisać umowę bez wychodzenia z domu mogli korzystać z profilu zaufanego i podpisu kwalifikowanego. Spółka wprowadziła teraz możliwość dodatkowego wyboru i skorzystania z platformy internetowej. Za jej pomocą klienci szybko i sprawnie zrealizują proces zawarcia umowy.

Rozwój elektronicznych kanałów zdalnych i prowadzenie procesów sprzedażowych online to konkretne oczekiwania ze strony klientów. Stopniowo i konsekwentnie wprowadzamy kolejne elementy w zakresie cyfryzacji naszej podstawowej działalności. Realizujemy w ten sposób również strategię rozwoju Grupy PGE, zgodnie z którą budujemy dla naszych klientów nowoczesne i wygodne produkty oraz usługi. Analizujemy i elastycznie modyfikujemy procesy biznesowe, tak aby przebiegały one jak najbardziej efektywnie po stronie Spółki, ale przede wszystkim, żeby były przyjazne dla naszych klientów – mówi Grzegorz Butrym,  dyrektor Departamentu Produktów i Rozwoju Biznesu PGE Obrót.

Na stronie internetowej Spółki dostępny jest elektroniczny formularz (link: https://pge-obrot.pl/formularze/formularz-zawarcia-umowy), w którym klienci podają niezbędne informacje (przyczyna zawarcia nowej umowy czy dane dotyczące punktu poboru energii).

Jednym z końcowych elementów e-formularza jest podanie sposobu zawarcia umowy: korespondencyjnie, przez profil zaufany, podpis kwalifikowany bądź za pośrednictwem platformy elektronicznej. Wybranie platformy nie wymaga podawania przez klienta żadnych dodatkowych danych. Wystarczy numer telefonu i adres e-mail.