Honory dla Gminnej Spółdzielni

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach odznaczona za kilkudziesięcioletnie wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

8 lipca odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach. Oprócz spraw formalnych, jakie zwykle towarzyszą tego typu zgromadzeniom, odbyła się także część oficjalna. W jej trakcie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” została odznaczona Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia – najwyższym odznaczeniem Polskiego Czerwonego Krzyża. 

– Ta czterostopniowa Odznaka (IV stopień najniższy – I stopnień najwyższy) została „powołana do życia” w 1927 roku na mocy decyzji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i jest najstarszą tego typu odznaką w Polsce. Na swoim awersie ma orła w koronie – mówi prezes oddziału PCK Andrzej Chałupka.

Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach kapituła tej odznaki przyznała ją pabianickiej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za kilkudziesięcioletnie wspieranie działalności PCK w Pabianicach.

foto: J. Adamski

Dodaj komentarz