Powitano nowych policjantów

21 lipca w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 82 nowo przyjętych policjantów. 5 z nich zasiliło szeregi pabianickiej komendy.

Rotę ślubowania wypowiedziało 82 funkcjonariuszy, w tym 62 policjantów i 20 policjantek. Nowo przyjętych osobiście powitał w szeregach formacji I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi  insp. Tomasz Olczyk.

W krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę policji w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie – relacjonuje podkom. Ilona Sidorko, rzecznik pabianickiej komendy.

W uroczystości udział wzięli także: wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

5 nowych policjantów trafiło do komendy w Pabianicach –  3 do pionu prewencji i 2 do pionu kryminalnego.

Nowo przyjęci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu.

To było trzecie przyjęcie do służby w tym roku. Dotychczas przyjęto 203 policjantów – dodaje podkom. Sidorko. – W roku 2021 zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby: 15 września, 3 listopada i 30 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Foto: policja

Dodaj komentarz