wosp

talk2me

talk2me

podnosniki

talk2me

talk2me

KulturaNowe Życie Pabianic

ZABYTEK ZADBANY 2022 – ruszył nabór zgłoszeń do konkursu

ZABYTEK ZADBANY 2022 – ruszył nabór zgłoszeń do konkursu

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Na wnioski czeka do 31 stycznia.

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022r. Udział jest otwarty i bezpłatny.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i konserwatorzy samorządowi.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Udostępnij

O autorze