Inkubator możliwości II

Projekt „Inkubator możliwości II” to wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To pomoc dla 70 mieszkańców Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego i zgierskiego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

  1. pozostają bez zatrudnienia (są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
  2. są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej; kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn.  są zagrożone wykluczeniem społecznym; przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą, ewentualnie są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; są osobami z niepełnosprawnością; korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa),
  3. zamieszkują na terenie miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski lub powiatów: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego.

„Inkubator” to indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, trening kompetencji społecznych, szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe, zajęcia podnoszące kompetencje (m.in. prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe), zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje), płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy) czy pośrednictwo pracy.

Umowę o współpracę podpisała z fundacją m.in. gmina Dłutów, która zachęca swoich mieszkańców do skorzystania z pomocy projektu. Umowa ta gwarantuje pierwszeństwo w dostępie do „Inkubatora”.

Całkowita wartość projektu to 994.024,50 złotych. Dofinansowanie wynosi 944.323,27 złotych. Więcej informacji na stronie internetowej www.mozliwosci2.inkubator.org.pl, pod numerem telefonu: 515-327-924 lub mailem: mozliwosci2@inkubator.org.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *