ZUS wysyła PIT-y

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowa Administracja Skarbowa informują: w tym roku na skutek zmiany przepisów nadpłatę podatku emerytom i rencistom wypłaci urząd skarbowy. ZUS wyśle do tych podatników PIT-11A.

 

Do końca lutego ZUS prześle do świadczeniobiorców deklaracje podatkowe PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Deklaracje zostaną wysłane do osób, które choć raz w 2020r. pobrały świadczenie z ZUS.

Emeryci i renciści, którzy z tytułu podatku mają niedopłatę (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku), otrzymają z ZUS deklarację PIT-40A. Niedopłata zostanie rozliczona przez ZUS, który potrąci ją z wypłaty świadczenia w kwietniu i przekaże do urzędu skarbowego.

 

– W związku ze zmianami w przepisach inaczej niż zwykle przedstawia się od tego roku sytuacja świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Chodzi o osoby, których suma zaliczek na podatek przekazana do urzędu skarbowego przewyższa należny podatek – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – Do tej pory osobom tym ZUS wysyłał deklarację PIT-40A i rozliczał nadpłatę, wypłacając ją wraz z marcowym świadczeniem. W tym roku jest inaczej. ZUS nie będzie rozliczał tych osób i wyśle do nich deklaracje PIT-11A. Nadpłata zostanie natomiast zwrócona przez urząd skarbowy, a nie ZUS – dodaje rzeczniczka.

Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać takiego zeznania.

 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej na stronie podatki.gov.pl.

– Bardzo ważne w przypadku zwrotu nadpłaty jest zgłoszenie do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania rachunku bankowego, na który przesłany będzie należny zwrot – zachęca Agnieszka Pawlak, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Jeśli ktoś nie wskazał rachunku bankowego, na który ma być zwrócona nadpłata, urząd skarbowy wyśle ją przekazem pocztowym, potrącając jej wartość o koszty przekazu pocztowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

 

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *