Stawka za śmieci będzie prawie dwa razy wyższa niż poprzednia

Jedyna oferta złożona w przetargu jest na tyle wysoka, że w Pabianicach znacząco wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Wywindowana cena (29 zł) będzie jednym z tematów jutrzejszej sesji.

Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów ze stawką 16 złotych została rozwiązana. Miasto musiało dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Do nowego przetargu zgłosiła się tylko spółka EkoRegion z Bełchatowa, proponując za 10-miesięczną umowę, od marca do grudnia 2021 roku, kwotę 15 mln 396 tys. złotych – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku. Wysokość zaoferowanej ceny wiąże się z regulacją stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Rada Miejska otrzyma propozycję stawki w wysokości 29 złotych.

Na jej wyliczenie wpłynęła wysokość zaoferowanej przez EkoRegion ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jest to 855,36 zł za tonę odpadów, czyli około 300 złotych za tonę – więcej niż w 2020 roku. Na stawkę wpłynął także wzrost ilości odpadów wytwarzanych na terenie miasta. W 2020 nastąpił wzrost o 2187 ton.

W 2019 roku mieszkańcy Pabianic wytworzyli 23.567 ton odpadów. To średnio 410 kg odpadów na osobę na rok (ilość osób wg deklaracji: 57.866). W roku kolejnym wytworzyliśmy już 25.754 ton śmieci, czyli średnio 450 kg odpadów na osobę na rok (ilość osób wg deklaracji w 2020 roku: 56.647).

Mimo widocznej tendencji wzrostowej, by ograniczyć wzrost stawki do kalkulacji na 2021, przyjęto ilość odpadów z 2020 roku. Wysokość opłaty naliczana jest od liczby mieszkańców. Uwzględnione są w niej też koszty utrzymania PSZOK przy ulicy Warzywnej, które przejmuje miasto, w tym opłat za: energię, wod-kan, naprawy i remonty, odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz koszty związane z administrowaniem systemem.

Według nowych przepisów, czyli po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, mieszkańcy muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Za niewłaściwą segregację lub jej brak można zapłacić stawkę podwyższoną. Wysokość łącznych kosztów będzie zależała od ilości wytworzonych odpadów – dodaje rzeczniczka. – Cena odbioru jest podyktowana wyłącznie kalkulacją kosztów. Gospodarka odpadami to system, na którym miasto nie może zarabiać. Miasto podnosi opłaty za śmieci wyłącznie dlatego, że rosną ceny odbioru i zagospodarowania odpadów. Wytwarzamy coraz więcej śmieci.

Jak mówił prezydent miasta na sesji RM 4 lutego, Pabianice przestały być zieloną wyspą w regionie, jeśli chodzi o stawki za śmieci. Proponowana kwota 29 złotych nie odbiega od tego, co dzieje się w ościennych gminach. Tyle samo płacą już ksawerowianie i dobronianie. W Dłutowie stawka wzrosła właśnie z 12 do 28 złotych za osobę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *