Finał Strażniczej Szafy 2021

Wczoraj (16 listopada) w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta podopieczni placówki otrzymali odzież zebraną w ramach corocznej akcji prowadzonej przez straż miejską.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do pomocy dla osób potrzebujących, dostarczając ciepłą odzież zarówno do siedziby straży miejskiej, jak i do objazdowych punktów Strażniczej Szafy – mówi Tomasz Makrocki, komendant SM. – Pomaganie osobom będącym w potrzebie jest dla nas celem nadrzędnym, dlatego Strażnicza Szafa w przyszłym roku również wyruszy w miasto. Akcja będzie kontynuowana.

foto: SM