Nowa podstacja trakcyjna na Dużym Skręcie

PROGREG InfraCity przekazał informacje dotyczące postępu prac przy budowie jednej z dwóch nowo budowanych podstacji trakcyjnych – na Dużym Skręcie.

Podstacja trakcyjna to ważny element infrastruktury. To stacja elektroenergetyczna zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której głównym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii tramwajowej.

Ze względu na stosowany w kraju system zasilania prądem stałym podstacje trakcyjne są stacjami transformatorowo-prostownikowymi przetwarzającymi prąd przemienny o napięciu stosowanym w energetyce zawodowej (zwykle 15kV) na prąd stały, którym zasilana jest sieć trakcyjna, natomiast za jej pomocą zasilane są pojazdy trakcyjne, na przykład tramwaje – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji w PROGREG InfraCity.

Dotychczas na Dużym Skręcie funkcjonowała stara kilkudziesięcioletnia podstacja zlokalizowana w zniszczonym blaszaku. Przez dziesięciolecia nie było tu żadnych inwestycji.

Fatalny stan techniczny przestarzałych urządzeń szczególnie w okresie zimowym powodował zaniki napięcia w sieci trakcyjnej. Skutkowało to uciążliwymi dla pasażerów przerwami w ruchu na linii 41. Dzięki budowie nowego obiektu wyposażonego w najnowsze urządzenia zachowana zostanie ciągłość zasilania sieci tramwajowej – dodaje Wilczek.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonawca wybuduje dwie nowoczesne podstacje trakcyjne. Druga powstanie przy ul. Żeromskiego w Pabianicach. Obecnie PROGREG kończy budowę podstacji Duży Skręt przy ul. Warszawskiej.

Wybudowano budynek o kubaturze 337 m3 wraz z instalacjami. Do dziś zostały zabudowane również urządzenia elektroenergetyczne, między innymi rozdzielnica prądu stałego o napięciu znamionowym 660V DC, siłownia prądu stałego DC, szafa obiektowa telemechaniki, tablica licznikowa wraz z układem pomiarowym – informuje kierowniczka działu.

W najbliższych dniach w budynku podstacji zostaną zamontowane: rozdzielnica średniego napięcia o napięciu znamionowym 17,5kV, zespoły prostownikowe oraz wykonane zostaną wszystkie połączenia międzypolowe rozdzielnic RPS i RSN, a także połączenia kablowe  wewnątrz podstacji.

Zakończenie robót wraz z próbami uruchomieniowymi i odbiorczymi urządzeń planowane jest w styczniu 2022 roku. Podstacja będzie połączona z Centralną Dyspozytornią Mocy w Łodzi, którą obsługuje MPK Łódź.

foto: PROGREG InfraCity