Radny w sprawie azbestu

W Pabianicach wciąż są budynki mieszkalne, których konstrukcja dachów zawiera bardzo szkodliwy dla zdrowia azbest – zauważa radny miejski i składa w tej sprawie interpelację na ręce prezydenta.

W związku z ograniczeniami natury finansowej Pabianice nie wystąpiły w mijającym roku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie demontażu i utylizacji azbestu z budynków mieszkalnych.

Pragnę przypomnieć, że w Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na lata 2021-2024 jako „istotny priorytet” jest określone „usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Przez wzgląd na powyższe uprzejmie proszę pana prezydenta o podjęcie decyzji w zakresie ubiegania się o dotację na 2022 rok na usuwanie i utylizację azbestu z budynków mieszkalnych – mówi radny Antoni Hodak.