• News will be here
  • Cieszą się mieszkańcy, cieszą się kierowcy. Droga łącząca Dobroń z Ldzaniem została oficjalnie oddana do użytku.

    9 lutego nastąpiło oficjalne odebranie i przekazanie do użytkowania drogi powiatowej nr 4912 E Dobroń-Ldzań w gminie Dobroń. Przebudowa kosztowała 2.423.843,31 zł brutto.

    Teraz nowa droga ma następujące parametry: długość 2076 m, grubość podbudowy na poszerzeniu i poboczu bitumicznym: 45 cm, grubość nawierzchni: warstwa wiążąca 3-7 cm, warstwa ścieralna 5 cm, szerokość pasa jezdni: 5,5 m na odcinku 400 m i 6 m na pozostałej części, szerokość pobocza bitumicznego 1,5 m, szerokość utwardzonych poboczy: 1 m z każdej strony, chodnik na odcinku 400 m po obu stronach jezdni ma szerokość 2 metrów.

    No to pojedziemy!

    Udostępnij