• Mimo że Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, to już dzisiaj w Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się uroczystości, w których nagrodzono dyrektorów i nauczycieli powiatowych.

  Licznie zebranych pedagogów przywitała serdecznie Grażyna Wójcik, dyrektor MDK-u. Nagrody wręczyli natomiast wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska oraz Florian Wlaźlak, przewodniczący Rady Powiatu, i Liliana Forysiak, naczelnik wydziału oświaty i wychowania.

  – Wiem, jaki to jest trud dzisiaj być pedagogiem, ale życzę państwu, żeby ta praca, którą sprawujecie, była misją, bo inaczej tego nie potrafię nazwać. Życzę, żebyście mieli satysfakcję z tego, co wykonujecie. Żebyście sami czuli, że to, co robicie, ma senspowiedziała Gabriela Wenne-Błażyńska.

  Nagrodzono 10 dyrektorów szkół i podległych starostwu placówek. Są to: Barbara Żwańska (I LO), Krzysztof Zajda (II LO), Paweł Szałecki (ZS nr 1), Henryk Kucharski (ZS nr 2), Marzena Kobojek (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Bożena Bulzacka (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Małgorzata Biegajło (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego), Mariusz Wielebski (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Monika Piechulska-Wołosz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim) oraz Grażyna Wójcik (Młodzieżowy Dom Kultury). Była też nagroda dla Andrzeja Bartłomiejczyka, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach.

  10 nauczycieli odebrało nagrody pieniężne z rąk wicestarosty. Byli to: Tomasz Kozioł (I LO), Barbara Mrowicka (II LO), Sławomir Meus (ZS 1), Monika Pawłowska-Wielebska (ZS nr 2), Małgorzata Dudzińska (ZS nr 3), Wiesław Raczyński (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Anna Kurkowska (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Ewa Kudanowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Abigail Kenar (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim) oraz Monika Czaplicka (Młodzieżowy Dom Kultury).

  Wysokość nagrody starosty kształtuje się od 1.000 do 2.000 zł. Suma przyznanych nagród to 32.700 zł.

  Wiele miłych słów do nauczycieli skierowali również Wacława Czyżewska, prezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach, i Andrzej Bartłomiejczyk, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach.

  W tym roku Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Iwona Długosz (nauczycielka Zespołu Szkół nr 2). Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty dostały: Małgorzata Biegajło, dyrektor PODNiDM oraz Magdalena Biskupska, wicedyrektor ZSS nr 5, a Medal Złoty za Długoletnią SłużbęMarek Nagański, kierownik szkolenia praktycznego ZS nr 2.

  Swoich pracowników nagrodziła również Grażyna Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, serdecznie dziękując za ich pracę, która znacząco ma wpływ na jakość funkcjonowania MDK-u. Nagrody otrzymali: Beata Stasiak, Anna Ucińska, Łukasz Szatkowski, Agata Nowak, Stanisław Krysiak i Małgorzata Gąciarz.

  Na koniec dzieci z grupy wokalnej i teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury wystąpiły w przedstawieniu „Człowiek ze szkoły”.

  Udostępnij