• Dzisiaj o godz. 10.00, tuż przed zamknięciem ulicy Warszawskiej na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta, policjanci ruchu drogowego na czele z zastępcą komendanta powiatowego nadkom. Mariuszem Siejką wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Gminy w Ksawerowie oraz wykonawcy dokonali odbioru tymczasowej organizacji remontowanej drogi.

  – Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców, a także zminimalizowanie związanych z przebudową tej drogi utrudnień w ruchu i mogących tworzyć się korków, głównie w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Sikorskiego, policjanci przedstawili zarządcy drogi swoje uwagi mogące poprawić płynność ruchu na tym skrzyżowaniu – mówi rzecznik policji Joanna Szczęsna.

  Na czas robót obowiązuje całkowite zamknięcie ulicy Warszawskiej dla ruchu pojazdów oraz pieszych – z wyjątkiem docelowych dojazdów do posesji. W tym celu ustawione zostały bariery drogowe wraz ze znakami drogowymi w ulicy Warszawskiej oraz znaki drogowe na ulicach Rzgowskiej, Warszawskiej, Ksawerowskiej i Widzewskiej.

  Wprowadzono już objazdy dla pojazdów poruszających się w kierunku Łodzi i Rzgowa.

  Objazd dla kierunku „ŁÓDŹ” prowadzony będzie ulicami Warszawską i Sikorskiego

  Objazd dla kierunku „RZGÓW” dla pojazdów jadących z Łodzi prowadzony będzie ulicami Partyzancką i Sikorskiego.

  Objazd dla ruchu lokalnego ulicami Łódzką, Ksawerowską i Wolską.

  Ulice Nastrojowa i Familijna, które będą przebudowywane w obrębie skrzyżowania z ul. Warszawską, będą na ten czas zablokowane. Ruch pojazdów odbywać się będzie zgodnie z ustawionymi znakami tymczasowej organizacji ruchu. Na ul. Łódzkiej i Widzewskiej w Ksawerowie barierami zostanie wydzielone zwężenie. Tu robiona będzie kanalizacja deszczowa.

  Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego wynikających ze zmiany organizacji ruchu.

  Udostępnij