• News will be here
 • Miłośnicy dziejów Pabianic badają przeszłość wsi Rypułtowice. Dla każdego darczyńcy tych badań przewidziane są pamiątki udziału w zbiórce.

  Program Rypułtowicewieś kapituły krakowskiej” ma na celu poznanie dziejów jednej ze wsi w średniowiecznych i nowożytnych dobrach pabianickich kapituły krakowskiej. Prowadzony jest przez Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic w partnerstwie z Muzeum Miasta Pabianic i firmą GeoStar.

  Program rozpoczął się już w 2018 roku. Rok źniej podjęliśmy badania wykopaliskowe na terenie dawnej lokalizacji wsi, które przyniosły bardzo ciekawe wyniki. Odkryliśmy relikty chaty, pochówki zwierzęce i liczne zabytki ruchome mówi Maciej Wlazłowicz, sekretarz stowarzyszenia.

  Niektóre z odkrytych zabytków wymagają specjalistycznej konserwacji, która jest dość kosztowna.

  Chcielibyśmy również zorganizować dla mieszkańców naszego miasta wystawę poświęconą wynikom badań z minionego sezonu, a także kontynuować rozpoczęte badania terenowe powiedział sekretarz.

  Ponieważ jednak koszty są stosunkowo wysokie, Towarzystwo zwraca się do mieszkańców miasta i regionu, jak również pabianickich firm, o wsparcie finansowe, które umożliwi mu kontynuację rozpoczętych działań.

  Tegoroczną część programu Projekt Rypułtowicewieś kapituły krakowskiej. Wystawa i badania archeologiczne 2020. można wesprzeć, wpłacając darowiznę na https://zrzutka.pl/rypultowice.

  Dla każdego darczyńcy przewidziane są pamiątki udziału w zbiórce.

  Udostępnij